Vad kostar det?

Ett exakt pris är omöjligt att ge dig före en undersökning. En liten lagning är naturligtvis billigare än en rotfyllning av en kindtand. Därför anger vi våra priser i kostnadsintervall. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 031-16 67 18 eller info@gotaplatskliniken.se.

Allmänt tandvårdsbidrag

Den 1 juli varje år får du ett allmänt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan:

Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.
Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av de och ersätts med ett nytt.

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för dig som har en viss sjukdom eller en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa.

Du kan få särskilt tandvårdsbidrag om du

* fyller minst 24 år under året
* är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.
Även du som bor i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få särskilt tandvårdsbidrag.

Du kan ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag om du har något av följande:

* muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
* muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
* Sjögrens syndrom
* kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
* cystisk fibros
* ulcerös colit
* Crohns sjukdom
* tarmsvikt
* frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal reflux sjukdom
* svårinställd diabetes
* genomgår dialysbehandling
* är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
genomgått en organtransplantation.

Det är din tandläkare eller din tandhygienist som bedömer om du har rätt till bidraget. För att de ska kunna bedöma om du har rätt till bidraget behövs underlag. Vilka underlag som krävs beror på vilken sjukdom eller funktionsnedsättning du har. Mer om dessa regler finns på Socialstyrelsens webbplats.
Det särskilda tandvårdbidraget är 600 kronor per halvår. Du får bidraget den 1 januari och den 1 juli varje år.

Högkostnadsskydd

Du kan få tandvårdsersättning genom högkostnadsskyddet om du

* fyller minst 24 år under året
* är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här. Det finns några undantag från den regeln.
Även du som bor i ett annat land än Sverige kan i vissa fall få ersättning genom högkostnadsskyddet

Du betalar själv kostnader som under ett år är sammanlagt 3 000 kronor enligt statens referenspriser eller tandläkarens respektive tandhygienistens priser om de är lägre. Sedan får du ersättning för

50 procent av kostnader som överstiger 3 000 kronor
85 procent av kostnader som överstiger 15 000 kronor.
Referenspriset är ett fast pris som bestäms av staten för varje åtgärd som ger rätt till statligt tandvårdsstöd. Åtgärder som ger rätt till statligt tandvårdsstöd är undersökningar och olika slags behandlingar. I referenspriset för en åtgärd ingår också kostnader för material.

Tandläkaren eller tandhygienisten är inte bunden av referenspriset utan får sätta sina priser själv. Om hen tar ett högre pris än referenspriset för en åtgärd som ingår i behandlingen, får du inte ersättning för det belopp som överstiger referenspriset utan måste betala det själv.

Bastandvård

Åtgärd
Bruttokostnad
Undersökning
1860
Akut undersökning
från 495
En röntgenbild
60
Tandhygienist 1200-2900
Lagning av tand med composit (plastfyllning)
1660–2455
Rotfyllning
5325-7985
Tandutdragning
1990–2660

Protetik

Nedanstående åtgärder innefattar tandteknikerarvode, men inte materialkostnad. Vi arbetar enbart med svenska tandtekniska laboratorier, ingen import från Asien eller Baltikum förkommer hos oss. Du får 2 års garanti på fast cementerade protetiska arbeten och 1 års garanti på avtagbara protetiska arbeten.

Åtgärd
Bruttokostnad
Krona
8500
Klinikframställd pelare
2750
Hel över- eller underkäksprotes
6980–7060
Bettskena
6655
Protes
12340

Implantat

Priset kan variera mycket beroende på hur många och vilken sorts ”skruvar” som används. I nuläget kan prisuppgift endast lämnas efter undersökning och diskussion angående dina individuella förutsättningar, behov och önskemål.

Estetik

Åtgärd
Bruttokostnad
Hemmablekning
från 3700
Klinikblekning
4375

Övrig information

Inför varje behandling lämnar vi en prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

I priserna för bastandvården inkluderas materialkostnad för standardmaterial. Det är den kostnad som legat till grund för beräkningen av referenspriserna för respektive åtgärd. Om dyrare material används betalar du som patient mellanskillnaden.

Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Tandvårdsersättning utgår inte för kosmetisk tandvård.

Referensprislista” finns i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd HSLF-FS 2016:49, bilaga 2.

Du betalar direkt vid varje besök, antingen med kontanter, swish eller med kort. Visa, MasterCard, EuroCard, AmericanExpress accepteras. Sena återbud eller uteblivande från avtalad tid debiteras.