Vad kostar det?

Ett exakt pris är omöjligt att ge dig före en undersökning. En liten lagning är naturligtvis billigare än en rotfyllning av en kindtand. Därför anger vi våra priser i kostnadsintervall. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på 031-13 24 47 eller info@valandstandvard.se.

Vad avgör vad en behandling kostar?

Ett högkostnadsskydd har införts från och med 1 juli 2008. Det innebär att du får betala hela kostnaden upp till 3000 kr, men staten bidrar med 50% av kostnaden från 3000 upp till 15000 kr och 85% av det som går över 15000 kr. Underlaget för högkostnadsskyddet kan ackumuleras under 12 månader. Med ”kostnaden” avses här priset i den statliga ”referensprislistan”. Var gränserna för högkostnadsskydd går kan alltså variera från fall till fall. I de fall vårt pris överstiger det i ”referensprislistan” är det överskjutande beloppet inte grund för ersättning.

Priserna här nedan anges som bruttokostnad, dvs utan eventuellt statligt bidrag. Du får årligen en ”tandvårdscheck” på 150 kr, som finns hos Försäkringskassan. Är du 20-29 år eller 75+ får du 300 kronor per år. Det finns möjlighet att spara beloppen i 2 år. Checken kan du välja att använda hos oss – beloppet dras då av från bruttokostnaden.

Bastandvård

Åtgärd
Bruttokostnad
Årlig undersökning inklusive enklare förebyggande behandling
1165
Akut undersökning av enstaka tand eller problem
350
En röntgenbild
60
Tandhygienistbesök
450–1420
Lagning av tand med composit (plastfyllning)
900–1610
Rotfyllning
2900–5950
Tandutdragning
1500–2000
Operativt avlägsnande av tand eller annan vävnad
2710–3755

Protetik

Nedanstående åtgärder innefattar tandteknikerarvode, men inte materialkostnad. Vi arbetar enbart med svenska tandtekniska laboratorier, ingen import från Asien eller Baltikum förkommer hos oss. Du får 2 års garanti på fast cementerade protetiska arbeten och 1 års garanti på avtagbara protetiska arbeten.

Åtgärd
Bruttokostnad
Krona
8000
Gjuten pelare
2840
Hel över- eller underkäksprotes
6980–7060
Bettskena
5000

Implantat

Priset kan variera mycket beroende på hur många och vilken sorts ”skruvar” som används. I nuläget kan prisuppgift endast lämnas efter undersökning och diskussion angående dina individuella förutsättningar, behov och önskemål.

Estetik

Åtgärd
Bruttokostnad
Hemmablekning
2250
Klinikblekning
4375

Övrig information

Inför varje behandling lämnar vi en prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

I priserna för bastandvården inkluderas materialkostnad för standardmaterial. Det är den kostnad som legat till grund för beräkningen av referenspriserna för respektive åtgärd. Om dyrare material används betalar du som patient mellanskillnaden.

Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt landstingens öppenvårdstaxa.

Tandvårdsersättning utgår inte för kosmetisk tandvård.

”Referensprislistan” finns i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt tandvårdsstöd HSLF-FS 2016:49, bilaga 2.

Du betalar direkt vid varje besök, antingen med kontanter eller med kort. Visa, MasterCard, EuroCard, AmericanExpress accepteras. Sena återbud eller uteblivande från avtalad tid debiteras.